- Krisen begynner å bli svært alvorlig, sier Kjell Erik Berntsen som likevel er glad for at både statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale i går ønsket å møte de rammede saueholderne i Oppland og Akershus. Møtet fant sted på Hadeland i går kveld og begge ga uttrykk for stor sympati med de som er rammet. 

20 000 sau på vent
Over 120 sau og lam er drept i områder som er reservert for beitebruk. Over 20 000 sau og lam slipper ikke ut på utmarksbeite, men tærer for tiden på verdifullt vinterfôr.
- Jakten på ulvene har så langt vært mislykket. Nå må det settes i gang nye effektive tiltak. Ulvene må rett og slett tas ut, sier Kjell Erik Berntsen.


I møte med Bondelaget, Småbrukarlaget og NSG lovte statsministeren nye effektive tiltak mot ulv.

Håper på plotthunder
- Vi er derfor fornøyd med at miljøminister Helgesen har gitt tillatelse til bruk av «på drevet halsende hund» eller såkalt plotthund, selv om dette ikke er prøvd i Norge før. Plotthundene ble i går tatt nærmere i øyesyn av statsminister Solberg og statsråd Dale og vi håper alle på raske resultater, sier Berntsen
- Vi har også fra landbruks- og matminister Jon Georg Dale fått klare forsikringer om at hastemøtet med Helgesen og Dale som næringen har bedt om, vil bli avholdt så snart det er praktisk mulig.

Behov for klare budskap fra myndighetene
Mens ulvejakta pågår for fullt er det i ferd med å bli krise for mange av beitebrukerne i de berørte områdene. Det er nå de saftige skogsbeitene er på sitt beste og skulle gi grunnlaget for flotte lammeslakt til høsten. Sauen må i stedet gå på nedbeitede nødhamninger og områder som skal brukes til slått.
- Ingen vet hvor lenge dette vil vedvare. Blant beitebrukerne er frustrasjonen og usikkerheten stor omkring hva de skal gjøre videre. Behovet for klare og entydige meldinger fra lokalt mattilsyn og fylkesmennene er derfor stort, sier han.

Statsråd Dale har nå forsikret NSG om at han ville sørge for at dette skal bli bedre. Blant annet er det nå kommet melding om at fylkesmennene i Oslo, Akershus og Oppland, i samarbeid med Mattilsynet og SNO, har opprettet en krisestab som har avsatt tid til daglige morgenmøter framover. Målet med dette er å samordne vedtak og informasjon, samt håndtere situasjonen på en best mulig måte.

Stor sympati
Det er i det hele tatt liten tvil om at Solberg og Dale har stor sympati for den håpløse situasjonen næringen nå står midt oppe i og at myndighetene er svært opptatt av å finne raske og effektive løsninger på tragedien. Begge forsikrer at innsatsen for å få tatt ut ulven i dette området skal intensiveres ytterligere. Så gjenstår det å se hvor raskt de vil få uttelling for sine mål.