Det ble en spesiell opptakt til årets forhandlinger da Norges Bondelag ble alene om å gå til Staten med årets krav.

Norges Bondelag legger fram et krav med en inntektsramme på 6,9 milliarder kroner. Ikke uventet blir dette fra Statens side betegnet som svært krevende. 
Det kreves en inntektsvekst på kr 171.300 pr. årsverk. 120.000 av dette skal gå til å tette gapet mellom, bønder og andre grupper i samfunnet.
I forhold til referansebruk vil årets krav gi et årsverksvederlag til arbeid og egenkapital for et bruk på 169 vinterfôra sau over landet på kr 638.900 i 2024. Tilsvarende vil et bruk med melkeproduksjon på 146 årsgeiter gi kr 638.000 i årsverksvederlag til arbeid og egenkapital i 2024.

Norges Bondelags krav finner du på denne linken
 

NSGs styreleder er godt fornøyd med at Norges Bondelag krever reale økninger på beitetilskuddene, som også i år har vært vår hovedprioritering. Ellers er det tatt med økninger på de områdene som er viktige for småfeholdet.

Ronald Cato Slemmen konstaterer at vi nå må vente i spenning på årets tilbud fra Staten, som etter planen skal legges fram 5. mai.

Samtidig ønsker vi Norges Bondelag lykke til med forhandlingene!