- En gledelig nyhet for både beitebrukerne og jegerne, sier en tydelig lettet Ketil Trongmo, som er leder i Utmarksrådet i NSG.

Norsk Sau og Geit har vært blant pådriverne for å få fremskyndet fellingen i år.

- NSG har hatt en bred høring på forslaget som var utsendt, og signalene derfra viser at hele organisasjonen har vært positive til endringen av oppstartsdato for lisensfellinga av jerv. Vi har også tatt opp saken og presset på i de kanalene vi har mot politisk miljø, og det er derfor veldig gledelig å se at Klima og Miljødepartementet har jobbet raskt, slik at den nye endringen trer i kraft allerede førstkommende lørdag, sier Trongmo, rett etter at Regjeringen sente ut en pressemelding.

- Vi håper endringen fører til at flere jerv blir tatt ut under ordinær lisensfellingsjakt, og at behovet for ekstraordinære uttak på våren vil bli mindre. Vi mener dette er et konfliktdempende tiltak, i og med at uttak på våren er omstridt. Vi vet at denne endringen vil være en gladnyhet både for beitebrukere og for jegere som får mulighet til å starte jakta tidligere, sier Trongmo.

Her er mer fra Regjeringens pressemelding:

-  Denne regjeringen er opptatt av å innrette forvaltningen slik at lisensfellingskvoter tas ut i samsvar med vedtak og at lisensfelling av jerv effektiviseres. En tidligere oppstart av lisensfelling kan tilrettelegge for en raskere utvikling i den retning også for jerv, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Saken har vært på alminnelig høring i sommer. I høringsbrevet ble det skissert ulike alternativer uten at Klima- og miljødepartementet tok nærmere stilling til disse. Departementet mottok 84 høringsuttalelser, og flertallet gikk inn for et alternativ med fremskyndet oppstart av lisensfellingsperioden fra 10. september til 20. august i hele landet. Et mindretall av høringssvarene ønsket ikke endring med tidligere oppstart, og pekte på dyreetiske utfordringer som kan inntreffe for jervevalpenes overlevelse dersom mordyr blir skutt i en periode der valpene fremdeles kan være avhengig av mor.