Sauebøndene i Akershus og Oppland vil få fullt skadeoppgjør for den svenske ulvetispas herjinger i sommer, melder VG. - Høres lovende ut. Vi forutsetter at dette resulterer i erstatningssatser som reelt sett dekker tap og ekstra kostnader, kommenterer en positivt avventende Kjell Erik Berntsen i NSG.
 
Satsene klare på torsdag?
Det er allerede torsdag tillyst et møte der statsrådene Helgesen og Dale møter NB, NBS og NSG. Da blir ventelig erstatningssatsene et tema.
- Godt at de rammede sauebøndene endelig får mulighet for full erstatning. Ikke bare de som har mistet sau, men også de som er blitt rammet på andre måte, for eksempel av at de ikke har kunnet slippe sau på beite. Dette er et resultat av et godt samarbeid mellom faglagene og NSG. Men ikke minst vil jeg trekke fram den enorme innsatsen de berørte beitelagene har nedlagt. Fenomenal innsats i en krevende tid, sier Berntsen.
 
Utbetaling før nyttår
- Dei som vart råka av ulven si herjing i Akershus og Oppland i sommar får rimelig erstatning for skadene dei vart påført. Føringane frå Vidar Helgesen sikrar det. Fylkesmannen vil foreta konkret vurdering og utbetale oppgjer før nyttår. Godt at bøndene som er råka også er tilfredse med løysinga på ei krevande sak, skriver Jon Georg Dale på Facebook.
 

BESØKTE SAUEBØNDER PÅ LYGNA: Statsminister Erna Solberg i samtale med
Kjetil Ulset i Gran Beitelag. Foto:
 
Drepet 303 sau og lam
- Dette kan bli tidenes mest omfattende skade-erstatning etter én ulv. Flere saueeiere får omfattende skadeerstatning etter at en ulv drepte og skadet over 300 sauer i Hadeland, Toten og Hurdal i sommer, melder VG. Ifølge Statens Naturoppsyn og Klima- og miljødepartementet var det en svensk ulvetispe som sto bak angrepet. Nå er det dokumentert at den svenske ulvetispa som skapte den rene mareritt-sommeren for sauebønder på Hadeland, Toten og i Hurdal, har drept eller skadet over 300 sauer, ifølge Statens Naturoppsyn og Klima- og miljødepartementet, skriver VG.
 

Ekstra kostnader vil bli dekket
Det nøyaktige tallet er 303 sauer, ifølge talsmann for sauebøndene, Kjetil Ulset på Hadeland i Oppland. I tillegg til sauetapene, skal det også regnes ut erstatningssummer til saueeiere som holdt sauer på innmarksbeite - og ble påført ekstra utgifter som følge av det. Sauebøndene har ventet lenge på et svar på hvordan staten ville erstatte de ekstrakostnadene de har hatt i sommer.
- Det er rimelig at den enkelte beitebruker får dekket ekstra utgifter som følge av ulvens skader. Retningslinjene som nå er utarbeidet, skal sikre beitebrukerne kompensasjon for relevante, rimelige utgifter, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H)..

Ulset har vært sauenæringas talsperson på Hadeland. Etter de første ulveangrepene i slutten av mai har han gjentatte ganger blitt intervjuet i lokale og nasjonale medier. Han har snakket med lokale og sentrale politikere, og sågar hatt både departement, statsråder og statsministeren i tale. Det ble lovet erstatning, men en presisering av hva og hvordan har latt vente på seg. Fredag kunngjorde imidlertid Klima- og miljødepartementet sitt standpunkt. 

Styrking av beiteretten
- Vi må ta forbehold om at nå skal det både søkes og behandles, men dette er slik vi ser det en styrking av beiteretten og områdene som er prioritert for beitedyr. Dette betyr et være - eller ikke være. Vi hadde ikke tålt flere slike år på rad. Dette er veldig godt nytt, og på vegne av næringa har vi lov til å være litt stolte nå, sier Ulset til VG.
- Dette er helt nytt i Norge. Vi har fått gjennomslag for at nytt regelverk må skrives, sier Kjetil Ulset i Gran Beitelag. Bønder som ikke tapte dyr, men som likevel fikk store ekstra kostnader, kan søke om dekning av disse utgiftene etter ordningen for forebyggende og konfliktdempende tiltak, går det frem av brevet fra departementet. Utbetalingen skal skje før nyttår.
- Dette har vi kjempet for, og den jobben får vi nå betalt for, sier Kjetil Ulset.

Lokal innsats avgjørende
Han understreker at organisasjonene Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit har gitt viktig drahjelp.
- Men jeg tror jobben lokalt har vært avgjørende. Særlig bidraget fra landbrukskontoret og Kjersti Andresen som har sørget for at døra til Fylkesmannen som statens representant har vært vidåpen hele sommeren. Hun har stått på døgnet rundt, skryter Ulset.

Kjersti Andresen, landbrukskontoret for Hadeland.
Kjersti Andresen, landbrukskontoret for Hadeland.
Foto: