Både avlsbesetninger og bruksbesetninger er representert i årets avlskonferanse på geit. Selv om forholdsvis få av avlsbesetningene har funnet veien til Jølster i Sogn og Fjordane denne helga er det en engasjert forsamling som har møtt fram for påfyll av informasjon og drøfte veien framiover for avlsarbeidet på melkegeit i Norge.

Avlssjef Thor Blichfeldt, geiterådgiver Ewa Wallin og fagrådsleder Sigurd Vikesland er godt fornøyd etter konferansens første dag.

Avlssjefen startet konferansens andre dag friskt opp med å informere om innavl i den norske melkegeita, som i dag ikke er noe problem.

Lørdagens program fortsetter med avlsteori, seminarbeidet, smittebeskyttelse/livdyrsalg samt avlsarbeidet framover.