I mars beregnet vi for siste gang avlsverdier (indekser) med den tradisjonelle BLUP-metoden. I dag, 8. april, har vi for første gang beregnet genomiske avlsverdier med metoden GBLUP (genomisk BLUP). Den genomiske indeksen er sikrere bestemt enn den tradisjonelle. Med et sikrere utvalg av avlsdyr øker avlsframgangen.

Det er mange som fortjener honnør på en slik dag. Først og fremst NSGs prosjektleder, Jette Jakobsen, som har drevet prosjektet framover, både faglig og administrativt. Jette har samarbeidet tett med fagmiljøet i AgResearch, New Zealand, med Ken Dodds og John McEwan i spissen. 

Tusen takk også til de 50 avlsbesetningene som driver det praktiske avlsarbeidet på geit. Avlsbesetningene bidrar med registreringene som vi fortsatt må ha med i indeksberegningene, og de tar ut genprøver fra egne dyr. Prøvene går til BioBank på Hamar, som utvinner DNA og sender dette til AgResearch for genanalyse. Resultatet av analysen sendes til NSG. NSG kombinerer informasjon fra Geitekontrollen (TINE/Mimiro) med genprofilene fra AgResearch, og nå regner vi altså genomiske avlsverdier.

Denne kjeden av samarbeidspartnere drar lasset sammen slik at geiteholdet skal få en årlig avlsframgang helt i verdensklasse. Det er flott å se at det fortsatt er stort kraft i den norske samvirkeavlen.

Til slutt vil vi takke "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" som har støttet etableringen av genomisk seleksjon på geit med 2,5 millioner kroner. Med tilsvarende egenandel fra NSG og geiteholderne har vi fått på plass genomisk seleksjon i ei lita, men viktig norsk landbruksnæring.

La oss gratulere hverandre!

Hilsen
Thor Blichfeldt
Avlssjef i Norsk Sau og Geit