Sist oppdatert: 13.09.2021

Saueskabb må ikke komme inn i sauepopulasjonen! Styret i Norsk Sau og Geit har derfor behandlet aktuelle forebyggende tiltak næringa kan iverksette.

I møte 8. september 2021 fattet styret i Norsk Sau og Geit følgende vedtak:
«Saueholdere som har geit i sitt dyrehold etter 15. september 2021 får ikke kåre værlam på kåringssjå i regi av Norsk Sau og Geit for salg til andre høsten 2021 og årene framover. Værringmedlemmer som har geit i sitt dyrehold etter 15. september 2021 får ikke delta i ringarbeidet fra paringsstart høsten 2021 og årene framover.
Det gis ikke dispensasjoner fra dette vedtaket.
»

NSG har fått mange spørsmål om endringene av kåringsreglene etter at vedtaket ble offentliggjort. Vi oppfordrer alle til å lese nøye igjennom både kåringsreglene for værlam og egenerklæring ved deltakelse på kåringssjå 2021. Disse gir en detaljert beskrivelse av de nye endringene og svar på mange ulike spørsmål som nå oppstår.

Det viktigste er:
Har du sau og geit etter 15. september 2021, kan du ikke delta på kåringssjå i regi av NSG. Det gis ingen dispensasjoner fra dette vedtaket. Du kan be om gårdskåring (kåring hjemme på gården), men værlammene blir da kåret kun for bruk i din egen besetning.

Se kåringsreglene 2021

Sauens skabbmidd

Sauens skabbmidd (Psoroptes ovis) er et alvorlig problem for saueholdet i mange land. I Norge går dette under kategorien meldepliktig A-sjukdom, dvs. med høyeste alvorlighetsgrad.

Her i landet var det store utbrudd på 1800-tallet, som det tok lang tid å få utryddet. I mer enn 100 år har vi vært frie for dette i Norge.

I senere tid er det påvist slik midd på kameldyr, og nå også på geit. Mattilsynet har jobbet med kartlegging av utbredelsen. Besetninger der dette er påvist, og kontaktbesetninger til disse, er pålagt restriksjoner. Det er mye usikkerhet knyttet til omfanget og utbredelsen av skabbmidden som er funnet i norske dyrehold.

Les mer om dette på Mattilsynets nettsider: Saueskabb (Mattilsynet.no)