På programmet hadde arrangøren lørdag fått med seg representanter fra flere av landbrukets organisasjoner for orienteringer og debatt, mens søndagen ble viet fôringslære og geitemelkkvalitet i osteproduksjonen.

Norsk Sau og Geits styreleder Ronald Slemmen, som hadde sitt første møte med geiteholdere fra hele landet, åpnet geitehelga med blant annet å presisere at geita er en utrolig bærebjelke i det norske småfeholdet.

Konsernstyremedlem i Tine SA Helge Arne Espeland hadde mye informasjon til de engasjerte geiteholderne og det ble en god debatt på lørdag.

 

En opplagt møtelyd hadde søndag morgen mange gode spørsmål til rådgiver Anita Martinsen fra Tine, som hadde et engasjerende foredrag om fôring.

 

Doktorgradsstipendiat Beate Bjørgan snakket entusiastisk om geitemelkkvalitet og forsøk med ysting.

Jo Risløv som er hovedansvarlig for arrangementet kan se tilbake på et flott arrangement denne helga. Her sammen med innleder Anita Martinsen.