For mer detaljerte opplysninger vil vi henvise til www.semin.nsg.no 

Du kan se årets seminkatalog her:
Seminkatalog for bukker 2021-2022