Norsk Sau og Geit har utformet en generell veileder for arrangementer i regi av organisasjonen:COVID-19 Veiledning for arrangementer i regi av NSG

Gjeterhundrådet har bestemt at tauet på kve skal fjernes på gjeterhundprøver arrangert i regi av NSG, da dette kan være en smittekilde.

Alternativer som kan brukes kan leses om under.

Trakt/sluse:

Settes det opp to grinder (se bilde) på 4 meter. Avstanden imellom skal være ca 1 meter, tilsvarer to sauer i bredden. 
Det er opp til dommer/arrangør om det skal være ett eller flere forsøk på trakt/sluse. Hvis det bestemmes at fører har ett forsøk, er det brukt opp når sauene krysser linjen ut av trakten/slusen (rød stiplet linje på bilde)

Åpent kve:

Åpent kve er et dypere kve enn normalt, dybde på 6 meter og bredde(åpning) på 2 meter. Man kan også velge en diamant versjon med 6 grinder, hver grind på 2 meter, og åpning på 2 meter. På klasse 1 er det mulighet å sette opp støttegrind.

Malteserkors:

Er en form som brukes i Wales. Kan brukes som erstatning for deling og kve, så du kan oppnå 20 poeng ved å fullføre et malteserkors. Alle grindene er 2 meter, åpningene skal være ca 1 meter, eller tilsvarende to sauer i bredden. Det er opp til dommer/arrangør hvor inngangen/start er, viktig da at fører steller seg på korrekt side. Fører skal flytte seg til andre inngangen slik som tegnet på bildet under, hund skal ikke krysse fører og må sendes den lange veien rundt (se bilde). Malteserkorset fungerer som to trakter, så passerer sauene linjen ut av trakten kan man gå videre til neste trakt. Samme prinsippet på andre trakten, passerer sauen den røde linjen kan man gå videre til singling.