Det nærmer seg nytt år, og slutt på gjeterhundprøve sesongen 2022. Det er derfor viktig at alle er klar over fristene for å melde inn gjeterhundprøver og resultater før ny året.

Norsk Sau og Geit er stengt i Julen, så siste frist for å melde inn gjeterhundprøver som skal arrangeres er torsdag 22.desember kl 12:00. Alt som meldes inn etter dette, vil ikke bli godkjent eller lagt ut på terminlista.

Frist for innmelding av resultater fra gjeterhundprøver er fredag 30.desember kl 12:00. Dette fordi alle resultater være oppdatert før vi går over til 2023, for å unngå problemer.

OBS: Prøver for 2023, kan meldes inn fra 03.01.2023. Da åpnes det for å melde inn gjeterhundprøver igjen.

E-posten gjeterhund@nsg.no vil heller ikke bli besvart f.o.m 16. desember t.o.m 2. januar, på grunn av gjeterhundrådgiver har juleferie.

Håper alle fylker kan videreformidle denne informasjonen til alle som kan melde inn prøver for fylket, og som skal arrangere prøve i desember.