Bruksprov

Et bruksprov betyr at hunden har oppnådd over 60 poeng på gjeterhundprøve og dermed er hunden godkjent gjeterhund. Det var i 2016 over 200 hunder som hadde godkjent gjeterhundprøve altså bruksprov. Aktiviteten er også økende på gjeterhundprøver, og på kurs etter innmelding fra fylkene.

Fra 2010 har tallene ligget på mellom ca. 160-180 bruksprov i året, men i 2016 har dette tatt voldsomt av med hele 216 godkjente bruksprov.

Gjeterhundprøver og aktivitet

2016 var også et rekordår på gjeterhundprøve og aktivitetsfronten. Det ble arrangert 282 prøver i 2016 som er største antall prøver noensinne. Det er også flere hunder enn noensinne som går gjeterhundprøver.

Fylket med mest antall starter på distriktsprøver i 2016 er Nordland med så mange som 410 startende.

Tabellen viser antall startende kun på distriktsprøver.

Fylkene har også meldt inn at det har vært stor aktivitet med kurs rundt om, og Det siste året er det rapportert flere kurs og deltagere fra fylkene enn noensinne. Noen fylker har heller ikke rapportert alle kurs avholdt i fylket, så tallene er nok større enn hva statistikken viser.

Tabellen viser antall kurs og deltagere i fylkene rapportert av fylkene.

God bredde i Norge

Statistikken viser at det er en solid bredde i Norge og at aktiviteten rundt gjeterhund er økende. Det er en økende besetningsstørrelse i Norge, og flere sauebønder tar kontakt med NSG sentralt for å starte opp med gjeterhund. Behovet for gjeterhund er større med en økende besetningsstørrelse. Det skal også sies at før var det kanskje en større tradisjon for hele familien å være med på både sanking og lamming, og selv om flere enda gjør dette vokser barna opp og behovet for en gjeterhund melder seg.

Til sammenligning med Storbritania er det mellom 150-200 hunder på toppnivå i hvert av landene, og i Norge har vi ca 250 hunder som deltar i Norgesserien.

De fleste som driver med gjeterhund rundt om i Norge har sau i større eller mindre skala, og vi kan være stolte av at Norge også viser seg internasjonalt med gode prestasjoner på gjeterhudene.