For tredje år på rad arrangerer Norsk Sau og Geit holdningskampanje om god dyrevelferd for alle. Kampanjen bidrar til å øke fokus på dyras atferd og velferd, slik at det er lettere å forstå innebygde mekanismer hos både sau og hund.

- Dessverre er det slik at vi altfor ofte opplever hundeangrep på sau i utmarka, til tross for at det er båndtvang mellom 1. april og 20. august. Dette er en sårbar periode for dyr ute i naturen, og de trenger vår forståelse og respekt slik at behov deres ivaretas, sier leder av NSG, Kjell Erik Berntsen.
 

Hundens naturlige atferd og behov
Av de domestiserte dyrene som mennesker omgås hører hunden til blant de få som er rovdyr. Alle hunder, uansett størrelse og utseende, har et nedarvet instinkt som disponerer for jakt og forfølgelse av bytte. Denne atferden er genetisk betinget, hvorpå mennesker har modifisert atferden i ulik grad gjennom avl. Ulike raser har dermed ulik motivasjon for å følge bytte, og noen gjeter eller tar stand i stedet for å fullføre jakten med å nedlegge byttet. Avlen har derimot ikke endret hundens initiativ til selve jakten. Dette betyr at hundene reagerer på bevegelse og flukt, en atferd som er genetisk programmert og naturlig for hunden som jeger og rovdyr.

Mange hundeeiere bekymrer seg for at hundens behov for fri bevegelse og naturlig atferd ikke skal tilfredsstilles i båndtvangstiden. Hunder er familiemedlemmer, og vi mener vel når vi lar hundene utfolde seg uten bånd. Samtidig bekymrer mange saueeiere for uro blant dyrene, og stress, jaging og angrep av løse hunder. Ikke alle gjenkjenner eller identifisert jaktatferd hos egen hund, og argumenterer for hundens «snillhet» og at den aldri har jaget dyr tidligere. I virkeligheten bruker hunden sine instinkt og medfødte egenskaper til sporing nærmest til enhver tid. Sporing er starten på enhver potensiell jakt, og en gang er alltid den første når det kommer til bytteforfølgelse. Særlig ved kasting av ball og pinne belønnes hunden for å løpe etter en gjenstand, og en flyktende rådyrkalv, et lam, en fugl eller spissmus trigger samme jaktinstinkt.


Dyrevelferd i beitenæringa
I tillegg til velferdshensynet for bufe, tamrein og vilt, har Norge ei målsetting om matproduksjon på norske utmarksressurser og god dyrevelferd for alle produksjonsdyr. Beitenæringa oppleves av befolkningen som ei landbruksnæring hvor dyrenes velferd ivaretas gjennom naturlig beitebruk, og at lam og kalv får gå med mor i utmarka gjennom beitesesongen. Likevel opplever beitenæringa ofte problemer med løse hunder som jager og angriper sau. Dette er et av velferdsproblemene for beitedyr i utmark som det er enklest å gjøre noe med ved felles innsats fra alle hundeeiere. De aller fleste hundeeiere som opplever at hunden jager eller angriper beitedyr for første gang synes at erfaringen er ekkel og svært beklagelig. Lovverket er derfor tydelig på at båndtvang gjelder alle hunder (med unntak av godkjente arbeidshunder), og at tiltaket er forebyggende for å unngå dårlig velferd for bufe, tamrein og vilt i en sårbar periode.


Spre kampanjen og bidra til god dyrevelferd!
- NSG har forståelse for ønsket om å ivareta dyrs atferdsmessige behov, våre medlemmer har 2 millioner sau og bryr seg om hvert individ. Vi ber derfor om forståelse og samarbeid i en vakker tid på året, slik at vi sammen kan fremme god dyrevelferd for alle, oppfordrer Berntsen.


Årets kampanje
I årets kampanje har vi valgt å fokusere på alternativ trening for hund, slik at både hundens kropp og hode stimuleres gjennom hverdagsaktivitet og tur. Langline er et positivt verktøy som tillater større bevegelsesradius, samtidig som man overholder båndtvang og har kontroll på hunden. Se våre treningsforslag under, utarbeidet av to etologer med stor kompetanse på hund! 


Treningstips for hund i langline
I tillegg til aktiviteter som joggetur, trekking, sykling og svømming er det mye aktivitet med hund som kan gjennomføres i bånd eller langline. Det er like viktig å ivareta atferdsbehov hos hund som stimulerer nysgjerrighet, lek, sosial omgang og lukt, som at hunden får løpe fritt. Her er derfor tre tips til aktivitet som tilfredsstiller flere behov på samme tid, og som gjør turen mer spennende, variert og utfordrende for hunden din.

Finn ei skråning med litt ulendt terreng, gjerne med trær, busker, lyng og noen store steiner. Et slikt felt kan brukes til alle øvelsene. Husk å koble hunden til langline.

  1. Still deg nederst i skråningen og hold hunden ved din side. Kast deretter en leke oppover skråningen innenfor rekkevidden til langlina. La hunden deretter apportere leken tilbake. Gå gradvis oppover skråningen for hvert kast, slik at hunden stadig må over i nytt terreng for å hente leken.
  2. Bruk skråningen, terrenget og noen store steiner til å øve på framkommelighet, balanse og trening av muskulatur – både for hunden og deg selv! La hunden forsere steiner, veltede trær, benker – nesten hva som helst – slik at den blir utfordret i annet underlag enn asfalt og grus. Hundene synes slikt er moro!
  3. Ha samme utgangspunkt som i første øvelse, og hold hunden ved din side. Kast godbiter som pølse eller ost oppover skråningen, slik at hunden må søke ut i terrenget, nedi lyng eller bak steiner. Dette stimulerer luktsansen, søkelyst og løsningsorientering hos hunden!

Husk å belønne hundens arbeid med engasjement, lek eller godbit! Gå gradvis fram i treningen, begynn enkelt og avanser etter hvert som hunden utvikler seg. Treningsøvelser i terreng bidrar også til muskelarbeid og -utvikling, balansekontroll og framkommelighet.


Del gjerne kampanjen på hjemmesider, Facebook og Instagram med #hundibånd !

Kampanjebilde A4
Kampanjebilde Facebook