Jeg er både stolt og glad over å få være leder i en organisasjon som NSG.

Det har vært et litt merkelig år. Covid-19 herjer fortsatt og utgiftene stiger på alle fronter, så det er nok mange som står i en vanskelig situasjon. Men kjenner jeg småfeholderne rett så kommer vi godt igjennom dette også.

NSG er klar til å gå inn i det videre arbeidet med jordbruksoppgjøret og vil gjøre dette på best mulig måte. Det skal være ei fremtid i småfeholdet også, så målet må være å få inntekta opp på lik linje med andre.

Vi er lei av å være på bunnen på lønnsstigen. I arbeidet framover er det viktig at alle bidrar med innspill og til forhandlingene til våren.

Alles bidrag er viktig!!!

Jeg vil ønske alle en God Jul med familien, og selvfølgelig med fantastisk norsk julemat på bordet. Så gleder jeg meg til et nytt år på jobb for NSG, og alt som hører til.

 

Styreleder Ronald Slemmen