Slike kåringer skjer i disse dager i mange bygdelag rundt om i hele landet. Kåringen blir gjerne også en sosial sammenkomst for småfenæringen. Men også folk uten spesiell tilknytning til næringen stiller opp som publikum på kåringssjået.

Forrige helg ble det arrangert kåring av værlam i hos Linda Oftedal Vik i Isfjorden, og svært mange lam deltok, skriver Åndalsnes Avis.

- Hele 54 værlam var påmeldt til kåringen. Lammene var av rasene NKS (norsk kvit sau), spelsau og blæset sau, og det var også noen lam av kjøttrasene Charolais og Nor-ex, forteller Marianne Hunnes. Dagens dommere var Knut Ole Overaa fra Liabygda og Stein Bjerkeli fra Vistdal. Det er i år nytt kåringsreglement, og lammene ble bedømt for bruksegenskaper, bein og ullkvalitet. Det nye er større vekt på bruksegenskaper.

- Veldig mange lam fikk god bedømming av dommerne, men en del fikk litt trekk fordi de var litt for lågstilte, altså har for korte bein, forteller hun. Vinneren av førsteplassen, hvit sløyfe og heder og ære ble et flott lam fra Steinar Morstøl og Silje Sæther. Andreplassen og rød sløyfe gikk til lam fra Ingrid Hunnes, og Oddbjørn Flydahl stakk av med den blå sløyfa og tredjeplassen.

- Jeg tror nesten vi hadde ny publikumsrekord i år, og det setter vi stor pris på. Det utrolig artig at folk kommer og ser på! En del kommer også for å kjøpe seg vær til parringssesongen starter; både værlam og av de voksne som værringen brukte i fjor, sier Hunnes.

Les mer i Åndalsnes Avis...