Metanmåleren tok turen til Ole Øvrejorde i Hovet, Sigurd Vikesland i Aurland og Kirsti Skrattegard i Ål for å måle metanutslippet på utvalgte geiter i hver av besetningene. Tre grupper på 10 geiter ble målt tre ganger per døgn i tre døgn. De tre gruppene hadde mest mulig lik alderssammensetning, laktasjonsstadium og ytelse. 

Forsøket vil gi oss fakta om døgnutslippet fra norske melkegeiter, i høglaktasjon, 2-3 måneder etter kjeing. Denne informasjonen vil være nyttig i landbrukets klimadugnad. 

NSG har fått støtte til prosjektet gjennom "Forskningsmidlene for Jordbruk og Matindustri".

Geitene ble målt i hvert sitt kammer 3 ganger i døgnet.

Hver gruppe bestod av 10 geiter, og det var tre grupper som deltok i forsøket i hver besetning.

Metanmåleren var i sving hos tre ulike geitebesetninger. Sjelden har vel Metanmåleren hatt bedre utsikt enn hos Sigurd Vikesland i Aurland.