Knut Johan Hvistendal (fylkesleder i Telemark Sau og Geit) og kona Ann Kristin Teksle sørget for å ta godt imot  Metanmåleren da den ankom Telemark forrige uke. Her ventet det lange dager med jevnlige målinger av metanutslippet fra sau.

Telemarksbesøk vakte oppsikt
Dette er første gangen bilen er i Telemark for metanmålinger. Vertskapet tipset pressen om Metanmåleren, og fikk veldig god respons. Sammen med metantekniker Lars Bjarne Linneflaatten (fylkesleder i Vestfold) og avlsforsker Jette Jakobsen (NSG) presenterte de Metanmåleren og NSGs klimasatsing på en flott måte.

– Vi hadde lyst til å fronte en positiv sak for NSG, og ikke minst vise at sauebønder tar tak i klimadugnaden, forteller Knut Johan Hvistendahl, fylkesleder i Telemark Sau og Geit.

Her kan du lese oppslaget i Telemarksavisa, som også kom på trykk i papiravisen:

>> Prompebilen er på plass: Nå kan Ann Kristin og Knut få viktige svar (Telemarksavisa)

Telemarksavisa var ikke de eneste som var nysgjerrige på Metanmåleren. NRK sendte et innslag på programmet "Norge i dag" i beste sendetid. Du kan se programmet på NRK TV:

>> Måler utslipp fra Sau (Norge i dag, NRK)

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark lagde også en fin artikkel om målingene:

>> På veg mot eit lågare klimaavtrykk (www.statsforvalteren.no)

Måler døgnutslippet 
Metanmåleren er nå i full sving med målinger som skal undersøke hvordan utslippet varierer gjennom døgnet. Disse målingene foregår litt annerledes enn de tidligere målingene, hvor hvert dyr ble mål én gang i 50 minutter. Nå blir 30 dyr målt annenhver time, 10 av gangen, døgnet rundt i 3 påfølgende dager. NSG har fått prosjektstøtte fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri til prosjektet. Forsøket vil også gi oss en indikasjon for utslippet fra NKS-søyer midtvinters, fôret til vedlikehold med grovfôr.

– Vi ønsker å finne ut av sauen er mer klimavennlig enn den jevne nordmann skal ha det til, sa Lars Bjarne Linneflaatten til Telemarksavisa.

Honnør til Ann Kristin Teksle, Knut Johan Hvistendahl og Lars Bjarne Linneflaatten for initiativet!