Avlssjef Thor Blichfeldt var gjest på NRK P1+ sitt program "Ferievikarene", hvor Tande P. er programleder.

Hør intervjuet på NRK P1+ her.  (I programmet er innslaget i tidsrommet 40:20 og 47:25.)

– Drøvtyggerne slipper ut metangass som en del av fordøyelsen, og metan er en sterk klimagass, forklarte avlssjefen til programlederen.

Det viser seg at det er arvelige forskjeller mellom dyr i hvor mye metangass de slipper ut. Nå skal NSG prøve å inkludere metangassutslipp i avlsarbeidet, for å prøve å avle frem en sau som slipper ut mindre metan.

– Men hva gjør dere hvis sauene som slipper ut mindre metan også har mindre kjøtt på kroppen? spurte Tande P.

– Det fine er at en produktiv sau slipper ut mindre metan enn en mindre produktiv sau. De som legger på seg mye kjøtt har en effektiv omdannelse av energi og protein. Lavere metanutslipp henger sammen med å ta vare på energien, forklarte Blichfeldt.

Tande P. ble imponert da han fikk høre om den positive effekten det tradisjonelle avlsarbeidet har hatt på metanutslippet.

– De siste 10 årene har vi redusert metanutslippet per kg kjøtt med 6 %. Det har vi oppnådd gjennom det tradisjonelle avlsarbeidet. Nå skal vi prøve å få enda bedre fremgang ved å måle metanutslippet direkte, sa Blichfeldt.

– Skal vi gi de en fanfare for det arbeidet? spurte Tande P. humoristisk.

Viktig omdømmebygging
Intervjuer som dette er en viktig del av Norsk Sau og Geit sitt arbeid med omdømmebygging ut mot forbruker. Forbrukeren blir stadig mer opptatt av å velge bærekraftig og klimavennlig, og rødt kjøtt har dessverre fått et negativt stempel i klimasammenheng. Da er det viktig at vi får formidlet hvorfor småfekjøtt er et bærekraftig valg, og ikke minst vise at landbruket tar ansvar for sine utslipp.