Det har vært forbudt å bruke antibiotikumet kloramfenikol til matproduserende dyr siden 1995. La det ikke være noen tvil: Norsk Sau og Geit respekterer forbudet, og ønsker og forventer at alle som driver med sau og geit overholder forbudet. 

Mattilsynet har avdekket at 21 veterinærer lovstridig har foreskrevet preparat som inneholder kloramfenikol til produksjonsdyr helt opp til i dag. Saueholdere som har fått foreskrevet kloramfenikol øyesalve til sau eller geit, har ikke hatt noen grunn til å tro at preparatet var forbudt. NSG forventer at veterinærer som er autorisert til å skrive ut medisin, skal kjenne regelverket. Mattilsynet kan ikke forvente at dyreholdere selv sjekker om preparat de får på resept til sine produksjonsdyr, står på forbudslista. Veterinæren er den som skal stå ansvarlig for utskrivingen av det forbudte preparatet.

Mattilsynet har valgt å gå løs på saueholdere som har fått foreskrevet kloramfenikol, og har gitt dem omsetningsforbud (slakt/livdyr). Saueholderne som har brukt preparatet i god tro, aksepterer at dyra som har blitt behandlet, går til destruksjon. Men Mattilsynet truer med destruksjon av hele besetninger. 

Bønder som legger sin sjel i å følge alle regler og påbud så godt som mulig, blir møtt med mistro fra Mattilsynet, og får i oppgave selv å bevise hvor medisinen ikke er brukt. Det er jo en umulig oppgave, og det er for mange svært psykisk belastende å ikke bli trodd.

Mattilsynet har en viktig jobb å gjøre i hele matkjeden, og vi har i utgangspunktet tillit til arbeidet som gjøres. Uten denne tilliten, blir samhandlingen mellom Mattilsynet og bøndene vanskelig.

Vi vil minne Mattilsynet om at det er krevende å opparbeide tillit, mens det er raskt å rive den ned. Destruksjon av hele besetninger er en overreaksjon, og slike vedtak svekker tilliten til Mattilsynets dømmekraft.

Vi ber Mattilsynet gå i dialog med bøndene som er rammet, og vise større tillit til informasjonen om bruken som bøndene selv gir.