Les Sau og Geit på nett

Her er et utvalg andre saker verd å lese i det nye bladet:

•    Grundig om NM i klipping og ullhåndtering i Bjerkreim, med resultater.
•    Dagligvarekjedene og slakteriene melder om grunner til optimisme.
•    Viktigheten av å varsle politi ved angrep av løshund.
•    Byllesjuke i geitebesetning.
•    Beitestatistik er det nye og gode verktøyet på nett.
•    Veien til fellingstillatelse på bjørn i Snåsa.
•    Tilpasninger til økologisk sauehold.
•    Fordeler og utfordringer med gjeterhund

I tillegg kommer masse godt småstoff, tabeller og ikke minst relevante annonser.