Det hevdes at mange sauebønder lever «for - ikke nødvendigvis av - sauen». Vi tar det likevel for gitt at de fleste sauebønder - store eller små - er interessert i egen driftsøkonomi. I "Sau og Geit" lanserer vi derfor nå økonomianalyser. Arbeidet er utført av sivilagronom og frilansjournalist Erling Mysen - som har utført tilsvarende oppdrag for andre fagtidskrifter i landbruket.   


Familien Teksle/Hvistendahl gjør det godt på sau

Økonomianalysen:
Mange lam gir høyt dekningsbidrag

Mange fødte lam, kopplam, ekstra kraftfôr på vårbeite pluss fjellbeite i Fyresdal er oppskriften på høyt dekningsbidrag hos Ann Kristin Teksle og Knut Johan Hvistendahl i Nome, Telemark.  

Les mer i Sau og Geit nr. 5/17