Mediene overflommes av feilaktig informasjon om tapstall og tapsårsaker. En mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine og derfor mister over 100 000 dyr i sykdom og fallskader.

Les beite- og utmarksrådgiver Erica Hogstad Fjærans kronikk i Klassekampen i går 13.10: