Den landsomfattende grillaksjonen er inspirert av at sauebønder fra Oppland lørdagen før påske gjennomførte et særdeles vellykket stunt: Foran 16 KIWI-butikker i Valdres og Gudbrandsdalen (inkludert noen få i Ringsaker og i Buskerud) tilbød sauebønden smaksprøver av nygrillet lam til påsketuristene.

Butikkene meldte om økt salg, tilbakemeldingene fra påsketuristene var strålende og blide sauebønder fikk virkelig «vann på mølla»:
- Dette må vi gjør mer av!

- Og det er nettopp det vi gjør nå, sier Lars Erik Wallin! - Hvor mange griller foran hvor mange butikker det blir, er på nåværende tidspunkt ikke avklart. Nortura, KLF og NSG legger til rette - med distribusjon av råvarer, infomateriell, avtale med den enkelt butikk osv. Men det er NSGs fylkeslag og lokallag som vil stå ansvarlig for den praktiske gjennomføringen rundt omkring i landet. Vi håper de går skikkelig om bord i dette prosjektet, sier han.

Rikelig på lager
Nortura og KLF-bedriftene gjør for tiden en god salgsjobb. Det samme gjør kjedene; både Norgesgruppen, REMA og Coop. Reguleringslageret er siden nyttår således redusert med 1 000 tonn. Likevel ligger det fortsatt tonnevis av lammekjøtt på fryselager. Som sauebøndene - og deres organisasjoner - jobber hardt for å få solgt ut før ny slaktesesong starter opp i august/september.