Skrevet av Yngve Ekern

Med fulle fjøs hjemme og full oppmerksomhet på Norsk Sau og Geits framtid var det flere som uttrykte seg optimistisk. Blant dem som møttes på Gardermoen under to hektiske dager var Kåre Blålid fra Aust-Agder:

- Tida vi har lagt bak oss har vært lærerik med tanke på kjappe møter og avstemninger på Teams. Men vi setter utrolig pris på å møtes igjen, for den muntlige småpraten er også særdeles viktig i vårt arbeid, sier Blålid.

På programmet sto blant annet sauenæringens bærekraft og innsatsen for minsking av klimagassutslipp, der assisterende direktør Ola Nafstad i Animalia innledet. Representantskapet i NSG kunne også glede seg over senioringeniør Michael Angeloffs demonstrasjon av NIBIOs nye beitestatistik på nett.

Sjekk her: beitestatistikk.nibio.no

- Et veldig bra verktøy som vi skal ta med hjem og vise frem lokalt, konkluderer Blålid.

Norsk landbruks småfehold i perspektiv av flernasjonale avtaler, det var temaet den alltid analytiske lederen i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug, belyste.

Ellers var det både i styremøtet og representantskapsmøtet vår kommunikasjon som sto i fokus. En ny strategi for komunikasjonen ble både vedtatt i styret og diskutert av de fylkesvalgte. En sterkere vektlegging på forbrukere som mottakere er blant det nye i en spennende strategi som også inkluderer utnevning av fylkesansvarlige for kommunikasjon.

Generalsekretæren i NSG, Lars Erik Wallin, orienterte om arbeidet frem mot neste års jordbruksforhandlinger. På programmet sto også en ny satsning på opplysning om praktisk bruk av småfekjøtt i skoleverket.

Detaljer og protokoll fra samlingen vil følge her på nettsidene.

Tradisjonen tro, det vil si gjenopptak av den gode tradisjonen med utdeling av ærespriser, ble det satt et ærefullt søkelys på disse særs gode representantene for NSGs ambisiøse medlemmer:

  • Superververe 2020: Dagfinn Knutsen og Tore Kyllingmo
  • Gromsauen 2021: Mikal Gorsetseter
  • Lykleprisen 2021: Hans Vandaskog Nesheim
  • Gjeter'n 2021: Audun Seilen og med Torkjel Solbakken
  • Avlsstatuetten for beste avkomsgranska NKS-vær 2020: Guttorm Gudmestad for væren Hodne Gullet
  • Avlsstatuetten for beste bukk 2020: Marianne og Nils Skrebergene
  • Avlsstatuetten for beste avkomsgranska spælvær 2020: John Olav HalbostadOg ja, det var hendene i været når tillitsvalgte og styret kunne møtes igjen…