Dette gjelder for arrangementer og sammenkomster, som for eksempel medlemsmøter. Tiltakene varer i utgangspunktet i fire uker eller til det evt. blir behov endringer.

  • Maksimalt 30 personer på private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler. Munnbindpåbud.
  • Maksimalt 30 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser. Munnbindpåbud.
  • Maksimalt 200 personer på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser. Munnbindpåbud.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.
  • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Er det tvil om praktiseringen anbefales det å ta kontakt med lokal smittevernmyndighet – kommunelege!

 Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen - regjeringen.no

Vi vil fremdeles oppfordre ansvarlige for arrangementer i regi av ulike ledd i Norsk Sau og Geit om å sette seg inn i myndighetenes til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger