Sauekontrollen er et fantastisk verktøy med mulighet for å registrere en rekke opplysninger om både søyer og lam. Informasjonen du legger inn her er svært verdifull for deg når du skal velge ut høstens livlam, kåringskandidater eller hvilke søyer som bør utrangeres. Jo flere ting du registrerer i Sauekontrollen, jo mer informasjon kan du få ut igjen om drifta di. Dette er veldig nyttig for å finne hvilke punkter du kan forbedre deg på, og for å se hva du lykkes godt med. Det gir også en god oversikt over helse/sykdomstatus og behandlinger i flokken. Du kan også notere spesifikke ting på enkeltindivider, eller lage etiketter for å samle flere dyr med felles informasjon i en "gruppe". 
Når vi skal beregne avlsindekser er vi avhengig av at dere legger inn mest mulig nøyaktig informasjon om dyra deres for at våre beregninger skal bli så korrekte som mulig.

Under ser du en del av mest aktuelle registreringene for lammingssesongen. Alle disse registreringene (unntatt helseregistreringer) kan gjøres i regstreringsbildet "Lamming". Finner du ikke egenskapen du ønsker å registrere når du går inn på "Lamming", gjør du følgende:
Trykk på "Valg" oppe i høyre hjørne -> velg "utvidet registrering søye" eller "utvidet registrering lam" og huk av for egenskapen du vil ha med i registreringsbildet. Da kan du også fjerne egenskaper du ikke vil ha fremme.

Lammingskode
Registrer lammingskode for søye for å gi et bilde av hennes lammingsforløp. De mest aktuelle er:

  1. Uten hjelp
  2. Med hjelp, ikke feilstilling
  3. Med hjelp, feilstilling
  4. Tom
  5. Kastet

8. Ukjent lammingsforløp

Dødfødte lam
Registrer totalt antall fødte lam, både levende og dødfødte. Dødfødte lam deles i to kategorier:

  1. Fullbåren. Ferdig utviklede lam. Disse lamma bør registreres med kjønn og fødselsvekt
  2. Ikke fullbåren. Foster som ikke er ferdig utviklet, men som er synlige under fødselen. Disse lamma registreres det ikke mer informasjon om.

Fødselsvekt - se mer info her!
Ved å registrere fødselvekt kan du få nøyaktig informasjon om tilvekst fra fødselen av og til forskjellige perioder i livet, for eksempel vårvekt og høstvekt. Dette er nyttig informasjon for å se hvilke søyer som melker best og går i de beste beitene om sommeren. Vi bruker fødselsvekta i indeksberegningene til å beregne delindeksene "Fødselsvekt" og "Fødselsvekt_morsevne". Det brukes også for å kunne beregne tilvekstegenskapen "Slaktevekt", og morsegenskapene "Vårvekt_morsevne" og Slaktevekt_morsevne".

Fødselshjelp - se mer info her!
Fødselshjelp registreres på hvert enkelt lam med en tredelt skala: "Uten hjelp", "Litt hjelp" eller "Mye hjelp".

Oppvekstkode
Lam som vokser opp med sin biologiske mor skal ikke ha noen oppvekstkode. Det er lam med avvikende oppvekst som trenger en spesifikk kode for dette. Disse avvikene er:

  1. Kopplam. Lam som tas fra mora i løpet av den første tiden etter fødsel registreres med oppvekstkoden "kopplam". 
  2. Fosterlam. Lam som adopteres bort til en annen søye, registreres med oppvekstkoden "Fosterlam". Du må da oppgi individnummeret til fostermora. 

Lam som går med biologisk mor eller fostermor i flere uker på våren, men som avvennes på våren/forsommeren (for eksempel rett før slipp på utmarksbeite) skal registreres som "Fravendt". Denne registreringen finner du under "Registrering" -> "Fravendt" eller på individkortet til dyret. Les mer om Fravendt-koden her.

Spenestørrelse - se mer info her!
Spenestørrelse registreres med firedelt skala: liten, middels, stor, svært stor. Spenestørrelsen skal vurderes ved lamming, før lamma har drukket fra spenen.

Speneantall
Speneantall er en helt ny registrering for deg som ønsker å registrere totalt antall speneanlegg på dyra dine. Det kan registreres både på søye og lam, og registreres i lammingsbildet med en skala fra 2 til 6. Det telles totalt antall speneanlegg, det vil si vanlige spener + eventuelle ekstraspener. 

Farge/tegning/mønster
For raser med varierende farge og mønster er det mange som ønsker å registrere dette på hvert enkelt dyr. Dette kan gjøres samtidig som du merker lamma og kan endres på individkortet senere dersom dette er nødvendig. 

Det kan også registreres farga flekker i ulla på dyr som skal ha rene, hvite feller (for eksempel NKS og Kvit Spæl). Disse registreres med fargen "Kvit" og Tegning/Mønster "Ensfarga m/farga flekk i fell". Les mer her. 
Svart NKS registreres med farge "Svart" og mønster enten "Ensfarga" eller "Grelet (badgerface - grevlingfjes).

Helseregistreringer
Lamminga er en kritisk periode både for søyer og lam. Det er også en svært travel tid for bonden. Derfor anbefaler vi å registrere alle tilfeller av sykdom eller plager hos søyer og lam fortløpende, slik at man i ettertid kan gå tilbake å se hvilke dyr som for eksempel bør utrangeres på grunn av problemer i drektigheten eller under/etter fødsel. 
Hvis veterinæren er hos deg og behandler et dyr, registrerer de det automatisk i dyrehelseportalen slik at du får det opp under "Helse" på individkortet til dyret. Ved tilfeller som ikke nødvendigvis trenger veterinærbehandling kan du registrere sykdomstilfeller/egenbehandling selv. 
Eksempler på slike diagnoser er skjedeframfall, innrulla øyelokk eller behandlinger mot innvollsorm og koksidier.

Registrer sånn: Registrering -> Helse. Skriv inn individnummer på søya/lammet. Velg aktuell dato. Se om du finner sykdommen under "Bruk mal". Hvis ikke riktig diagnose ligger her, trykker du på plusstegnet under "Utvid" og søker i "Diagnose"-feltet. Når du finner rett diagnose trykker du "Lagre alle". Du kan registrere på flere dyr samtidig eller på enkeltdyr.