Last ned referatet.

Noen av sakene som var oppe til behandling:

 • Registreringsbesetninger på NKS
  Fra høsten av inngår vi avtale med 100-150 medlemmer av væreringene om å registrere mer informasjon om viktige egenskaper i saueholdet. Dette er nødvending da ikke alle væreringsmedlemmene er villige til å registerere alt vi ønsker å drive avl for. Noen eksempler: Fødselshjelp, vårvekt og voksenvekt. Registeringsbesetningene vil også delta i prosjekter med egenskaper som jur- og speneform, ekstraspener og bekkenutforming.
 • Genomisk seleksjon på spælsau
  Vi startet med genomisk seleksjon på NKS i 2020. Avlsrådet har nå vedtatt å starte med genomisk seleksjon også på spælsau. Vinteren 21/22 vil vi ta genprøver av spælsøyer i væreringene for å bygge opp en tilstrekkelig stor referansepopulasjon. Går alt etter planen, vil vi publisere genomiske indekser på spælsau før påske 2022.
 • Gentesting i bruksbesetninger
  Gentesting har så lagt vært forbeholdt væreringene (NKS, spæl, sjeviot og pelssau) og deltakere i spesielle prosjekter. Nå har Avlsrådet vedtatt at vi skal gi tilbud om gentesting av værer og søyer til alle som måtte ønske det, mot full kostnadsdekning. Det er satt krav til bestningene som kan benytte seg av tilbudet, blant annet krav til medlemskap i NSG og medlemskap i Sauekontrollen.

  Besetninger som gentester værlam for uønskede mutasjoner og farskap, og som får beregnet genomiske indekser på dyra med utgangspunkt i egen gentest (NKS, og spæl fra 2022), vil kunne tilby værlam med bedre kvalitetssikring enn før. Livdyrselgende bruksbesetninger vil dermed styrke seg i konkurransen med væreringene om salg av kåra lam. Væreringene har strengere krav til smittebeskyttelse enn en vanlig bruksbesetning, og har ikke anledning til å ta inn dyr utenfra. Prinsippet vi følger i væreringene er: En livdyrselger er ikke livdyrkjøper. Dette prinsippet må også bruksbesetningene som vil genteste dyra sine, følge.

  Vi åpner for gentesting i bruksbesetningene fra 1. januar 2022 for bruksbesetninger som ikke har tatt inn livdyr utenfra i 2021. 

  Les referatet for å få med alle deltaljer. Endelig vedtak i saken gjøres av styret i NSG i slutten av august.
 • Farga ull hos NKS
  Rasestandarden for NKS (norsk kvit sau) er kvit ullfell. Det dukker likevel opp ett og annet farga lam, da ikke alle avlsdyra innen NKS har har genvarianten dominant hvit i dobbel dose. Parer man sammen 2 hvite dyr som som begge har dominant hvit i enkel dose, vil i gennomsnitt 25% av avkommene få farga ullfell. Les mer om fargegenetikk hos sau i referatet.

  Avlsrådet anser ikke fargede lam hos NKS for å være et stort problem. For å holde kontroll med utviklingen og omfanget av fargede lam på et lavt nivå, vedtok Avlsrådet:
  - væreringsmedlemmene skal registrere fargede lam i Sauekontrollen
  - dyr med farga ullfell skal ikke brukes som avlsdyr (for påsett av nye livdyr)