Behov for fødselshjelp bestemmes av forhold ved:
•    Søya
•    Lammet
•    Kombinasjonen søye-lam

Egenskaper ved lamming kan påvirkes av faktorer både ved søya og lammet selv.

Behovet for fødselshjelp kan variere mellom lam i samme kull. Det er derfor nødvendig å registrere behov for fødselshjelp for hvert enkelt lam – også for fullbårne dødfødte lam, og lam som dør før merking.

Får du ikke opp feltet "Fødselshjelp" eller "Fødselsvekt" ved registrering av lamming på nettversjonen av Sauekontrollen, må du gå inn på "utvidet registrering" oppe i høyre hjørne i skjermbildet og legge til feltet.

Gi poeng for fødselshjelp til hvert enkelt lam. Poengskalaen er som følger: 

Kode 1: Ingen hjelp
Normal fødsel, eventuelt enkel fødselshjelp gitt av driftsårsaker.
Eksempel: Har ikke tid til å vente fordi jeg må sove.

Kode 2: Litt hjelp
Hjelp som sannsynligvis øker lammets sjanse for å overleve og være livskraftig. 
Eksempel: Enkle feilstillinger, litt svake veer, litt langtrukken fødsel.

Kode 3: Mye hjelp
Vanskelig fødsel, hjelp helt nødvendig. 
Eksempel: feilstillinger, store lam, manglende veer.

Dersom det har vært behov for å gi lammingshjelp til ett lam, velger saueholderen ofte å trekke ut de resterende lammene med det samme. Hvis de resterende lammene ligger normalt og er lette å dra ut, gi dem poeng 1 «Ingen hjelp».

Vi er ute etter variasjonen i besetningen. En gjennomsnittsbesetning er forventet å ha ca 70 % av lammene i «Ingen hjelp»-gruppa. Du må få fram fordelingen i din egen besetning, enten det betyr mer eller mindre hjelp.

Får du ikke notert poenget lammet skal ha, la det stå ukjent (ikke gjett i ettertid).

De første analysene av egenskapen hos NKS viste en arvegrad på 10 % for den lammets påvirkning på fødselshjelp, og 6 % for søyas påvirkning. Dette viser hvor viktig det er at vi registrerer fødselshjelp for det enkelte lammet for genetisk å kunne skille mellom søye og lam.

Dagens «lammingskode» registrert på søya (1=Uten hjelp; 2=Med hjelp, ikke feilstilling; 3=Med hjelp, feilstilling) er ikke en arvbar egenskap slik den har vært registrert i Sauekontrollen.

Midlertidig merking av lam
Hvis ikke lamma øremerkes umiddelbart etter fødsel, må lamma kunne skilles fra hverandre på annen måte for å holde orden på hvilket lam som har fått hvilket poeng for fødselshjelp. 

Fargebånd med forskjellige farger for «Litt hjelp» og «Mye hjelp» er en lettvint måte å skille lamma fra hverandre på. Det finnes bånd med strikk som festes rundt halsen eller borrelåsbånd som kan festes rundt beina frem til lamma får øremerke. Lam som fødes uten hjelp trenger ikke merking. En annen metode er å bruke spray (jod eller lignende), med én flekk for «Litt hjelp» og to flekker for «Mye hjelp». Øremerket må settes i før den midlertidige merkingen blir utydelig.

Her finner du informasjon om registrering av spenestørrelse og fødselsvekt.