Behov for fødselshjelp bestemmes av forhold ved:
•    Søya
•    Lammet
•    Kombinasjonen søye-lam

Behovet for fødselshjelp kan variere mellom lam i samme kull. Det er derfor nødvendig å registrere behov for fødselshjelp for hvert enkelt lam – også for fullbårne dødfødte lam, og lam som dør før merking.

Gi poeng for fødselshjelp til hvert enkelt lam. Poengskalaen er som følger: 

Kode 1: Ingen hjelp
Normal fødsel, eventuelt enkel fødselshjelp gitt av driftsårsaker.
Eksempel: Har ikke tid til å vente fordi jeg må sove.

Kode 2: Litt hjelp
Hjelp som sannsynligvis øker lammets sjanse for å overleve og være livskraftig. 
Eksempel: Enkle feilstillinger, litt svake veer, litt langtrukken fødsel.

Kode 3: Mye hjelp
Vanskelig fødsel, hjelp helt nødvendig. 
Eksempel: feilstillinger, store lam, manglende veer.

Dersom det har vært behov for å gi lammingshjelp til ett lam, velger saueholderen ofte å trekke ut de resterende lammene med det samme. Hvis de resterende lammene ligger normalt og er lette å dra ut, gi dem poeng 1 «Ingen hjelp».

Vi er ute etter variasjonen i besetningen. Figuren over viser ventet fordeling i en gjennomsnittsbesetning, med 70 % av lammene i «Ingen hjelp»-gruppa. Du må få fram fordelingen i din egen besetning, enten det betyr mer eller mindre hjelp.

Får du ikke notert poenget lammet skal ha, la det stå ukjent (ikke gjett i ettertid).

De første analysene av egenskapen hos NKS viste en arvegrad på 10 % for den lammets påvirkning på fødselshjelp, og 6 % for søyas påvirkning. Dette viser hvor viktig det er at vi registrerer fødselshjelp for det enkelte lammet for genetisk å kunne skille mellom søye og lam.

Dagens «lammingskode» registrert på søya (1=Uten hjelp; 2=Med hjelp, ikke feilstilling; 3=Med hjelp, feilstilling) er ikke en arvbar egenskap slik den har vært registrert i Sauekontrollen.

Midlertidig merking av lam
Hvis ikke lamma øremerkes umiddelbart etter fødsel, må lamma kunne skilles fra hverandre på annen måte for å holde orden på hvilket lam som har fått hvilket poeng for fødselshjelp. 

En metode er å merke lamma med jodspray. Én flekk på hodet mellom ørene kan bety «Litt hjelp», og en flekk nummer to i nakken kan bety at lammet trengte «Mye hjelp». Blåspray eller merkestifter kan trolig også fungere til midlertidig merking. Øremerket må settes i før den midlertidige merkingen blir utydelig. En annen mulighet er å bruke fargede borrelåsbånd som festes rundt et av frembeina til lammet, med én farge for "Litt hjelp" og en annen farge for "Mye hjelp".