Spenestørrelsen skal bedømmes umiddelbart etter lamming, før lammene har sugd melk. Bedøm størrelsen uten å korrigere for søyas alder – den korrigeringen tar vi hånd om statistisk i etterkant.

Poengskalaen er som følger:
Kode 1: Liten
Mindre spenestørrelse enn vanlig i flokken
Kode 2: Middels
Middels spenestørrelse i flokken
Kode 3: Store
Større spener enn ønskelig
Kode 4: Svært store
Gir store problemer for lam å suge

Pass på at skillet mellom liten, middels og store spene settes slik at gruppa middels ikke blir for stor. Vi er ute etter variasjonen i besetningen og «Middels»-gruppa bør derfor ikke utgjøre mer enn maksimalt 60 % av søyene. Se figuren over ønsket fordeling i en gjennomsnittsbesetning. 

Hvis du ikke får notert poenget ved lamming, la det stå som ukjent (ikke gjett i ettertid).

Vi har beregnet arvegraden for egenskapen «spenestørrelse» til ca 20%, så det er gode muligheter for å redusere spenestørrelsen gjennom avl hvis vi ønsker det. Men vi trenger flere registreringer, og vi trenger mer korrekte registreringer (riktig bruk av skalaen) for å få det til.

Her finner du informasjon om registrering av fødselsvekt og fødselshjelp.