Vi har antakelig aldri før hatt et større, bredere og bedre semintilbud enn vi har nå i år!

De fleste av værene er presentert i seminkatalogen. Medlemmer av NSG får katalogen sammen med nr 5 av Sau og Geit som er framme i postkasssa i disse dager.

Seminkatalogen er også tilgjengelig på nett, for medlemmer og ikke-medlemmer.

Værene som ikke presentert i katalogen, finner du ved å se hva som er til salgs til enhver tid.

Norsk Kvit Sau (NKS)

På NKS selger vi sæd fra 34 værer, der 26 er nye av året.  Tretten av de nye er risbiter (2021-årgangen), 11 er født i 2020 og 2 er født i 2019. Utvalget er i hovedsak basert på O-indeksen beregnet i slutten av juli.

Indeksen for de ulike egenskapene forteller hvilken avlsverdi vi forventer dyret har. Avlsverdiene for en vær er uttrykk for hvor gode avkom vi forventer væren vil få. Genprøven av væren gir verdifull informasjon når vi beregner indeksene, og øker sikkerheten på de beregnede avlsverdiene (indeksene). Det er forklaringen på at vi nå  tar sjansen på å ta inn 1,5 år gamle værer. 

2021-årgangen er i gjennomsnitt 4-5 O-indekspoeng bedre enn 2020-årgangen, og det var veldig mange spennende kandidater blant de yngste. Ettersom dette er første året med risbiter, gikk vi litt forsiktig ut og begrenset oss til halvparten risbiter og halvparten eldre værer.

Det gjennomsnittlige indeksnivået på seminværene på NKS har aldri vært bedre, og vi har mange flotte dyr. Les beskrivelsen i seminkatalogen.

Kvit spælsau

Vi selger sæd fra 15 værer, der 11 av dem er nye av året.

Ullkvaliteten på spæl har fått stor oppmerksomhet i avlsarbeidet de siste åra, og det ser vi resultater av. Årets seminværer har et godt spælpreg, og vi har mindre marg og grove hår i bunnulla en tidligere. 

Sterk prioritering av en enkelt egenskap har sin pris. O-indeksnivået på spælværene er ikke så høyt som vi skulle ønske, men det er mange flotte dyr. Sjekk seminkatalogen.

Tilslaget i semin (drektighetsresultatet)

Vi har lagt uten grundig redegjørelse om tiltakene vi har satt inn for å forbedre tilslaget. Håper du, som oss, har trua på at det vil gå mye bedre i 2022, tilbake til et normalresultat.

En ting er sikkert: Det blir noen spennende måneder framover!