BLUP er forkortelse for "best linear unbiased prediction". Dette er en avansert statistisk metode som i dag brukes for å beregne avlsverdier (indekser) på alle dyreslag verden over. NSG var tidlig ute, og tok i bruk BLUP i 1992.

Den 29.mai 2020 publiserte vi genomiske BLUP-avlsverdier for første gang. Dette er en merkedag, og etter mitt skjønn det største som har skjedd i saueavlen siden 1992.

Om BLUP som metode for regne avlsverdier

Det er to informasjonskilder som går inn i de tradisjonelle BLUP-beregningene:

 1. Stamtavla til dyret (far, mor, besteforeldre osv.)
 2. Dyrets egne prestasjoner (lammetall, høstvekt osv. - gjerne kalt fenotyper)

ssG-BLUP står for "singlestep genomic best linear unbiased prediction". I ssGBLUP-beregningene tar vi nå inn en tredje informasjonskilde: Dyrets egen genprøve.

G-en som har dukket opp foran BLUP, er viktig. Den står for det vi på norsk kaller genomisk. Vi regner nå genomiske avlsverdier. Singlestep betyr at vi regner i en prosess som tar inn alle tre informasjonskildene samtidig.

Genomiske avlsverdier gir økt sikkerhet

Genprøven er en viktig informasjonskilde når vi regner ut dyrets avlsverdi. Jo mer vi vet om et dyr, jo sikrere blir avlsverdien (indeksen). Sikrere indekser øker sjansen for at vi finner de aller beste avlsdyra når vi skal velge foreldre til neste årgang, og dermed øker avlsframgangen.

Genomiske avlsverdier gir størst relativ økning i sikkerheten for:

 1. Dyr som har en egen gentest
 2. Dyr som er unge, før det har fått informasjon fra egne avkom og andre slektninger
 3. Egenskaper som kan registreres bare på søyer (lammetall, melkeevne, spenestørrelse osv)
 4. Nye egenskaper som er kostbare eller vanskelige å registrere

Prosjekt med genomiske avlsverdier for NKS

Vi er er ferd med å avslutte det største forskningsprosjektet vi har hatt noen gang, finansiert med 7,5 millioner med fra BIONÆR-programmet i Forskningsrådet og 7,5 millioner i egeninnsats fra NSG. 

Prosjektgruppa har bestått av:

 • Jette Jakobsen, NSG - prosjektleder
 • John McEwan, AgResearch New Zealand
 • Theo Meuwissen, NMBU
 • Xijiang Yu, NMBU
 • Thor Blichfeldt, NSG

Prosjektet er avgrenset til rasen NKS. Det skyldes at vi trenger en stor og god referansepopulasjon hvis sikkerheten skal øke vesentlig med genomiske avlsverdier.

Referansepopulasjonen består av dyr som:

 • Er gentestet, og
 • Har registreringer om alle viktige egenskaper
  • Søyer med flere kull
  • Værer med store avkomsgrupper (både slaktede lam og døtre i produksjon),

Ved lansering av de første genomiske avlsverdiene for NKS hadde  vi 13000 dyr i referansepopulasjonen, 8100 værer og 4900 søyer. Denne må vi bygge videre på med nye dyr hvert år.

Endringer ved overgang tradisjonell BLUP til genomisk BLUP

Vi har skrevet et notat som tar for seg endringene i avlsverdiene ved overgangen fra tradisjonell BLUP til genomisk BLUP. Notatet er skrevet som informasjon til medlemmene i Avlsrådet for sau i NSG, til tillitsvalgte og de andre medlemmene i væreringene. Andre avlsinteresserte vil forhåpentligvis også ha glede av notatet.

Hovedbudskapet

Vi har fått et nytt verktøy som gir oss nye muligheter i avlsarbeidet på sau.

Det er å sammenligne med å få en ny og bedre bil, med større motor, med bedre GPS og mer egnet for kjøring i ulendt terreng. Den eneste ulempen er at den bruker mer drivstoff, og derfor koster mer å kjøre.

Vi må finne ut hvordan vi best utnytter dette nye avlsverktøyet, og hvor mange kroner vi skal bruke på gentesting hvert år framover.

Avl på sau er spennende, ikke minst i disse dager!