Seminstasjonene er en liten produksjonsbedrift med produkter som er svært viktige for avlsarbeidet på sau og geit. Våre to dyktige medarbeidere på seminstasjonene går nå av med pensjon, og vi søker deres etterfølgere i to fulle stillinger.

Vi har en seminstasjon for sau og en for geit. Disse ligger i nærheten av hverandre og har felles bemanning. Stillingene dekker hele produksjonen: Dyrestell, sædtapping, sædfortynning, frysing, kvalitetskontroll, mottak av bestillinger og utsendelse av sæddosene. Det er en fordel om begge ansatte behersker alle arbeidsprosessene.

Vi er åpne for mange veier fram til å kunne gjøre en god jobb for oss, fra «livets skole» til bachelorgrad innen et relevant fagområde. Personlige egenskaper som selvstendig, strukturert, pålitelig, nøyaktig og serviceinnstilt er absolutte krav. En av stillingene vil bli tillagt lederansvaret for virksomheten på seminstasjonene.

Arbeidssted er på Staur, Vestbygdvegen 226, 2312 Ottestad.

Lønn etter avtale, tilpasset NSGs lønnsnivå. Vi har egne pensjons- og forsikringsordninger.

Har du spørsmål til stillingene, kontakter du 
- driftsleder Bjørn Erik Frislie, e-post bef@nsg.no, mobil 917 37 641
- avlssjef Thor Blichfeldt, e-post tb@nsg.no, mobil 901 99 560

Søknaden din bør være på maks en side der du forteller hvorfor vi bør ansette deg. Ønsker du lederansvaret, så skriv det i søknaden. Legg ved CV og 3 relevante referanser. Vitnemål og attester ber vi om seinere.

Søknaden sendes som e-post til tb@nsg.no, eller i brevpost til NSG, Postboks 104, 1431 Ås.

Søknadsfristen er snarest og seinest tirsdag 16. mai. Ønsket oppstart er 1. august.

Vil du vite mer om NSG, avlsarbeidet og seminvirksomheten før du søker, leser du årsmeldingen vår.