Rasmus Mjølhus går hardt ut mot sauebøndene.

I Bondebladets spalte "Ytring" 9.11.17 hevder Rasmus Mjølhus ber han sauebøndene må gå i seg sjøl:
- Tar de ansvar selv i dette? Du kan ikke bare beskylde andre aktører for å gjøre en dårlig jobb. Du kan si de selv har gjort en dårlig jobb, for de har manøvrert seg selv inn i en situasjon hvor det er altfor mye sau. Ramaskriket har ikke kommet før de oppdager at de får nesten ned i null kroner for den dårligste klassen, sier han blant annet.

Les "Ytring" i Bondebladet 9.11.17 her ...

 

Her er NSGs tilsvar som kommer på trykk Bondebladet uke 46:

Sauebøndene tar ansvar!
I Bondebladet 9. november stiller mjølke- og smågrisprodusent Rasmus Mjølhus spørsmål om hva bøndene selv har gjort for å løse overskuddssituasjonen på sau- og lammekjøtt. Mjølhus mener det ikke holder å kritisere Nortura. Det er vi helt enige i.

Dugnad reduserte med 1 000 tonn
Våren 2016 var lagersituasjonen alvorlig. Nortura la opp en priskurve for slaktesesongen 2016 som skulle stimulere til tidlig slakting og noe lavere slaktevekter. Norsk Sau og Geit (NSG) oppfordret sauebøndene til å følge opp tiltakene. Og de virket. Dugnaden førte i til at det kom nesten 1 000 tonn mindre lammekjøtt på markedet. I tillegg kom effekten av at salget kom i gang tidligere pga. tidligere slaktestart.

Grillaksjon over hele landet
Men faren var ikke over. Også i 2017 har markedsoverskuddet vært betydelig. Lørdag 8. juli stilte sauebønder over hele landet derfor opp på en meget vellykket grillkampanje. Kampanjen ble iverksatt av NSG - i nært samarbeid med Nortura. Flere KLF-bedrifter stilte også opp. Mye dårlig vær til tross; tilbakemeldingene fra både sauebønder, butikksjefer, publikum og kjøttleverandører fra de 42 demopunktene: Dette var gøy! Dette må vi gjøre mer av! I samarbeid med Nortura utvider vi derfor satsingen og satser på 100 (!) grillpunkter sommeren 2018. Merk deg datoen: Lørdag 2. juni.

Oppfordring til reduksjon
Også i årets slaktesesong har sauebøndene levert slakt til rett tid gjennom sesongen og slaktevektene er ytterligere redusert. Likevel sliter vi fortsatt med overskudd. Derfor gikk NSGs styreleder Kjell Erik Berntsen 20. oktober ut med en oppfordring om å redusere neste års produksjon. Selv vil han redusere påsettet med 5 %. Det er alt for tidlig å si noe om effekten av tiltaket, men inntrykket fra tradisjonelle medier, tilbakemeldinger i organisasjonsapparatet og diskusjonene på sosiale medier tyder på svært god oppslutning.

56 % av gjennomsnittslønna
Norsk Sau og Geit og norske sauebønder sitter ikke - slik Rasmus Mjølhus synes å tro - i ro og klager over manglende innsats fra Norturas side. Men vi har en forventning om fortsatt høyt fokus på å få produktene ut til forbruker. Selv følger vi situasjonen nøye og vurderer kontinuerlig nye tiltak fra vår side. Motivasjonen er trolig den samme som for bønder flest: Det er pengene vi lever av. «Gjennomsnittslønna» i jordbruket (dvs. vederlag til arbeid og kapital) ligger for tiden (ifølge NIBIO) på ca. 355 000 kr. pr. årsverk. For sau/lam er tallet 198 000 kr (dvs. 56 % av gjennomsnitt), for mjølk i Rogaland ca. 369 000 kr og for svinekjøtt ca. 351 000 kr.

Overproduksjon svir
Sauebøndene har de siste 7-8 årene hatt langt lavere lønnsomhet enn gjennomsnittet i jordbruket. I 2011 tjente de 83 % av gjennomsnittet. I 2017 ser vi altså ut til å komme ut på 56 %. En vesentlig grunn er markedsoverskudd, sviktende salg og ekstra høy omsetningsavgift som sauebøndene selv må dekke. Det mangler derfor ikke på motivasjon fra næringen til å gjøre noe med situasjonen.

En oppfordring til slutt: 
Fortsatt melder både forbrukere og NSG-medlemmer om at det mangler sau- og lammekjøtt i mange butikker. Gjør det derfor til en vane: Spør etter sau og lam hver eneste gang du ser det mangler i kjøttdisken!

Lars Erik Wallin
Generalsekretær
Norsk Sau og Geit