I Fatland sine anlegg har det gått så det susar i haust. Selskapet treng 30.000 fleire lam for å koma i hamn med årets pinnekjøtt-sesong.

– Lammesalet til no i år har vore bra, og har auka over 5 prosent. Me har seld veldig mykje ferskt lam, som fårikål, lammesteik og kotelettar. Kjedene har vore veldig flinke til å promotere lam i år, og salet har auka, seier Terje Wester, dagleg leiar ved Fatland Jæren til Nationen.

Det er godt nytt for landets sauebønder, som har stått overfor ein krevjande situasjon med overproduksjon av lam.


Slakteriet Ole Ringdal AS har til no i år slakta 2200 fleire lam, og har auka behov. 
– Det har vore ein bra auke i bønder som leverer til oss. Det er bra, det er ein verdi i å levere kortreist. Foto: Siri Juell Rasmussen