- Med dette har vi sluttført innspillene til avtalepartene, og nå setter vi vår lit til at vi får et skikkelig godt oppgjør for småfeholdet, erklærte Ronald Slemmen, styreleder i NSG. Med seg på laget i departementet hadde han Ketil Trongmo, også i styret, samt generalsekretær Lars Erik Wallin.

Jordbruket leverer et samlet krav den 26. april. Det ventes at staten legger frem sitt tilbud den 3. mai - og så er det forhandlinsfrist den 16. mai. Da forventer vi i Norsk Sau og Geit en avtale som gjør at vi med glede heiser flagget den 17. mai.

- Både for sau og geit er det behov for ytterligere økning i inntekt. Selv om beitetilskuddene også i år er hovedinnspill fra NSG ser vi behov for påfyll på de fleste ordningene, fastslo Ronald Slemmen.

Mer om våre innspill kan leses i den nye utgaven av Sau og Geit, samt i tidligere publiserte saker her på nettsiden vår.