- Det har vært to dager med mange gode diskusjoner og et stort engasjement blant styrerepresentantene, sier styreleder Ronald Slemmen om vårens møte hos administrasjonen i Ås. Nestleder Marthe Lang-Ree påpeker at heretter skal styret som regel møtes i NSGs lokaler.

På en lang saksliste ble det blant annet konkludert på dette: Det er laget innspill til høring om ny gjødselforskrift, som omhandler lagring og bruk av gjødsel. Det er vedtatt at det blir et nytt gjeterhundprogram der alle dataer om hundeholdet lettere kan koordineres. Forberedelsene til neste års jordbruksforhandlinger er allerede i gang.

- En ny gjødselforskrift vil berøre mange av medlemmene og gi utslag for blant annet spredningstidspunkt, forteller Lang-Ree. Det fryktes at nye forskrifter kan bli besværlige for mange bønder, selv om det skal gagne miljøet.

Mange i gjeterhundmiljøet vil nok applaudere at det nå blir iverksatt nye datarutiner for registrering av individer og aktivitet, og på møtet ble det vedtatt både retningslinjer og tidslinjer for snarlig iverksettelse av forbedringene.

- I styremøtet framkom det også at vi ønsker et tettere samarbeid med fylkeslagene når det gjelder prinsipper om hvordan vi best mulig kan samordne arbeidet for å fremme småfeholdet, for alle ulike grupper og besetningsstørrelser, forteller Lang-Ree, og legger til at for å holde småfe rundt i hele landet, da må alle kunne leve av det også.

Følgelig sto også jordbruksforhandlingene neste år sentralt på sakslisten. Årets resultat har vist at det gjelder å være både tydelig og tidlig ute med vektige innspill.

- Det blir en hovedsak for NSG framover at vi ser på strategien og jobbinga med virkelig å få til varige forbedringer. Vi skal begynne dette arbeidet allerede nå, og jobbe med flere ulike samarbeidspartnere, sier Ronald Slemmen - etter to dager som har gitt mersmak på møtehold hos administrasjonens fagstab i Ås, heller enn det sedvanlige med å lande diskusjonene i møter på Gardermoen.