Her er utdrag fra en epost generalsekretær Lars Erik Wallin har sendt til tillitsvalgte og representanter i NSG, noe å tenke på for oss alle mens vi venter på at tilbudet kommer onsdag 4. mai:

Det er både behov for kostnadskompensasjon og å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at inntektsgapet tettes i løpet av denne stortingsperioden og at det gis et betydelig inntekstløft i årets forhandlinger.

Totalt har kravet en ramme på 11,567 milliarder kroner. Derav en inntektsramme på 9,16 milliarder, og 2,407 milliarder for 2022 som kompensasjon for kostnadsvekst utover det som tidligere var beregnet og forutsatt.

Kravet skal gi en gjennomsnittlig inntektsvekst på 125 300 kr/årsverk i 2023 beregnet ut fra et inntektsnivå i 2022 der kostnadene er kompensert. 100 000 kr/årsverk er tetting av inntektsgap mot andre grupper i samfunnet.

For småfenæringa er det gledelig at forhandlingsutvalget i år legger vekt både på utnyttelse av beiteressursene og å tette inntektsgapet også innad i landbruket.

Vi kan konstatere at det kreves påfyll i de aller fleste ordningene for småfeholdet.

For både sau- og geiteholdet er nok kravet høyere enn både det våre fylkeslag og NSG hadde med i våre innspill.

Men det er helt naturlig sett i lys av de økonomiske realitetene som har kommet fram i lyset bare i løpet av de siste par månedene.

For saueholdet vil vederlag til arbeid og egenkapital pr. årsverk i 2023 være kr 449.200 (referansebruk 3, 170 vinterfôra sauer, landet). Dette er en økning på kr 246.100 fra 2021.

For melkeproduksjon geit vil vederlag til arbeid og egenkapital pr. årsverk i 2023 være kr 639.700 (referansebruk 4, 143 årsgeiter, landet). Dette er en økning på kr 126.800 fra 2021.

Slik styret i Norsk Sau og Geit ser det er årets krav en god, men helt nødvendig start på å få småfeholdet opp på nivå med andre næringer.

Da er det å håpe på at regjeringen også forstår alvoret i dette og imøtekommer landbrukets krav.

Styret i Norsk Sau og Geit ber fylkeslagene og alle andre tillitsvalgte om å jobbe for at næringa nå skal benytte alle mulige kanaler opp imot politiske myndigheter for å synliggjøre landbrukets behov og at dette er et være eller ikke være for næringa framover.

Staten skal legge fram årets tilbud onsdag 4. mai og en jordbruksavtale skal etter planen være ferdig 16. mai.

Lykke til!