Hensikten med å lage et årshjul er at dere får planlagt hvilke aktiviteter dere har gjennom et år. Det gir en god oversikt over hva som skal gjøres når, og det kan bidra til at alle de ulike fagområdene i organisasjonen blir dekket. Skriv gjerne inn frister og ansvar på årshjulet, slik at alle er klar over hvem som har ansvar for hvilke oppgaver.

Her har vi laget et forslag til et årshjul for lokallaget, med månedlige aktiviteter for medlemmene. Du kan laste ned ditt eget årshjul og fylle ut med aktivteter for ditt lag. Under "Dokumenter" finner du både PDF og Word-fil til nedlastning.