Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Juni 2020
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       

Siste publiserte artikler

Referat fra Årsmøte i Nordfjord Gjetarhundlag 18.01.2017

Møtet blei halde på fjordhestgarden på Breim. 12 medlemmer møtte.

Sak 1: Val av møteleiar blei Janne Håheim

           Skrivar blei Ida Elisabeth Lien

Sak 2: Ingen hadde merknad til innkallinga og saklista,godkjende.

Sak 3: To til å skrive under møteprotokollen blei Nils Sandnes og Tina Henningsen

Sak 4:Årsmeldinga blei opplesen. Magnus Grimeland er på VM-laget og det burde stått i meldinga.Den blei godkjent.

Sak 5:Reikneskapen blei opplesen.Revisorane hadde ei særs positiv melding til reikneskapen. Den blei godkjent utan merknad.

Sak 6:Fastsetjing av kontingent som er kr 300,- for hovedmedlem og kr 150,- for junior og støttemedlemskap blei vidareførte for 2017.

Sak 7: Ailen la fram forslaga frå valnemnda.

Knut Alsaker,leiar 1 år

Halvor Tenden,nestleiar 1 år

Ailen Skogeng 2 år

Ida Elisabeth Lien 2 år

Nils Sandnes 1 år

Magnus Grimeland 1.vara , Kjetil Berge 2.vara  Desse er valde for 1 år.

Revisorane Janne Os og Linda Alsaker tok attval.

Valnemnd:1:Roy Cato Hopland 2.Ronald Haaland 3.Sølvi Hunvik

Sak 8:Innkomne saker. Ailen Skogeng kom med eitt forslag om at laget betalar saueeigar ein sum pr sau som er brukte til prøver,fellestreningar og kurs i regi av laget. Dette blei det røysta over og resultatet blei 6 for, 4 mot og 2 blanke.

Vedtak. Det skal betalast kompensasjon pr sau pr dag til arrangement i regi av laget. Summen er satt til kr 25,- pr sau pr dag.

Sak 8: Arbeidsplan 2017 blei tatt til etteretning men styret bør ta hensyn til at Oldenprøva og Fylkesmesterskapet ligg veldig tett i tid og vi må unngå at ansvaret blir lagt på for få personar.Budsjett for 2017 fekk ingen merknadar. Styret skal velje ny materialforvaltar snarast. 

Møtet slutt 21.25                                            

 

 
Nordfjord Gjetarhundlag Org. nr.: 912304078
Besøksadresse​ Tenden, 
Postadresse  6783 STRYN
Kontakt​  Halvor Tenden, tlf 913 19502