Medlemsbladet Sau og Geit er et viktig debattforum for alt som vedrører småfeholdet – både medlemmer og fageksperter imellom. Hovedmedlemmer og abonnenter kan lese Sau og Geit på nettet.