Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Januar 2021
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Arealplanlegging og beitebruk

Plan- og bygningsloven styrer arealbruken i Norge, og planer vedtatt etter denne loven bestemmer hvordan ulike arealer skal brukes. Det er derfor svært viktig at alle som har interesser knyttet til ulike arealer følger med på hva som planlegges. Kommuneplanen er den overordede planen i kommunen og legger føringer for hvor det kan bygges og hvor det kan drives landbruk. Alle innbyggere, uavhengig av om man selv har eierskap eller ikke, står fritt til å fremme synspunkter om hvilket areal de selv måtte ønske når planen skal revideres.Planleggingen og bruken av våre fysiske utemiljøer styres i hovedsak gjennom plan- og bygningsloven (lov av 27. juni 2008). Det heter i lovens § 1 blant annet at:

”()... Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. (...) Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives”.

Plan- og bygningsloven (pbl) sier at vi skal planlegge både bruken, og vernet av våre omgivelser. Planleggingen skal videre være til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Loven legger føringer for hvordan en planprosess skal gjennomføres og hvem som har myndighet til å fatte vedtak etter loven dersom det oppstår interessekonflikter.

Planprosess og medvirkning i stikkordsform
(gjelder alle planer etter plan- og bygningsloven):

  • Det varsles (ved kunngjøring eller brev) at det startes planarbeid for et definert område
  • Engasjer deg – send inn dine synspunkter skriftlig
  • Det kan holdes offentlig møte om planen (skjer ikke alltid, men skal skje for kommuneplan)
  • Møt opp – få fram dine synspunkter
  • Planen legges ut til offentlig høring (blir kunngjort)
  • Send inn dine synspunkter skriftlig innen oppsatt høringsfrist
  • Planen blir vedtatt – dette blir kunngjort
  • Vurder å klage på vedtaket dersom du er uenig (dette er IKKE mulig ved kommune- eller kommunedelplan)
  • Krev innløsning eller erstatning for tapte rettigheter (gjelder ved regulerings- eller bebyggelsesplan)


Prinsipper i planlegging etter plan- og bygningsloven
Planlegging på nasjonalt nivå, § 3-5 og kapittel 6.
Planlegging på regionalt nivå/fylkesnivå, § 3-4 og kapittel 7 - 8.
Planlegging på kommunalt nivå, § 3-3 og kapittel 10 - 11.
Kommuneplanprosessen
Beiteinteresser i kommuneplanprosessen
Reguleringsplan, kapittel 12
Reguleringsplanprosessen
Beiteinteresser i reguleringsplanprosessen
Rettsvirkninger av en reguleringsplan
Forholdet mellom vedtatt kommuneplan og reguleringsplaner
Avsluttende merknader

Veileder for Plan- og bygningsloven
Flere kilder

Opprinnelig skrevet av Otto Galleberg, rådgiver, Fylkesmannens landbruks- og næringsavdeling i Buskerud.

Sist oppdatert: 17.12.12
 

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70