Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Januar 2021
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Hovedvilkårene for å fremme jordskifte

For å fremme ei jordskiftesak må tre vilkår vera oppfylte:

  • Det må ligge føre/ spesielle tiltak kan føre til - ein utenleg situasjon - jordskifteloven § 1
  • Jordskifteretten må ha verkemiddel for å løyse den utenlege situasjon - jordskifteloven § 2
  • Ingen av partane skal kunne bli påført tap ved gjennomføring av jordskiftesaka - jordskifteloven § 3 bokstav a.

For saker etter ny jordskifteloven § 2 h-i er og eit fremmingsvilkår at kvar eigedom får sin del av verdauken i skiftefeltet.

Utvida heimel for å gjennomføre eit jordskifte
Jordskifteloven § 2 syner dei hovudverkemidla jordskifterettten rår over for å betre eigedomsforholda. Når eit jordskifte fyrst er fremma, får jordskifteretten også tilgang til å bruke andre verkemiddel enn dei som er nemnte i jordskifteloven § 2. Eksempel på slik utvida heimel er ulike ekspropriasjonsskjønn. Jordskifterettene kan i samband med ei jordskiftesak halde skjønn etter særlover når dette er nødvendig for å gjennomføre eit jordskifte fremma på eit anna grunnlag.

Heimlane for slike skjønn i jordskifteloven er:
§ 43 andre ledd (private veger i eller utenfor skiftefeltet)
§ 43 siste ledd (taubaner og løipestrenger)
§ 44 siste ledd (grøfter, kanaler, vann- og kloakkledninger, jf. § 2 bokstav e)
§ 52 andre ledd (gjerder)

Skrevet av jordskiftedommer Olav Ranum

« tilbake
Sist oppdatert: 10.12.12

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70