Beitelova inneholder bestemmelser om ansvar for husdyr på beite. Hovedregelen er at eieren av husdyr plikter å sørge for at dyrene ikke kommer inn på steder hvor de ikke har rett til å oppholde seg. Dyreeier har ansvar for tilsyn med dyrene, noe som vil si at husdyreier har vokteplikt. Loven har bestemmelser om erstatning for skade og regulering av beite, herunder fredning av områder mot beite. De fleste bestemmelser er av privatrettslig karakter, men kommunen kan, om nødvendig, frede skogsområder mot beiting.

Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om ymse beitespørsmål [beitelova]

« tilbake