Loven som vedrører veterinærer og annet dyrehelsepersonell har som formål å regulere plikter og rettigheter til dyrehelsepersonell. Den skal sikre at de utøver en forsvarlig virksomhet, bidrar til god dyrehelse, dyrevern, trygg mat og at miljøhensyn blir ivaretatt.

Loven i fulltekst kan leses her:
http://www.lovdata.no/all/nl-20010615-075.html

« tilbake