Denne loven bestemmer hvilket tilsyn og stell dyr skal ha. Alle som eier et dyr plikter å ta vare på det og sørge for at det ikke lider unødig. Overtredelse av dyrevelferdsloven er straffbart, og gir anledning til å kunne fradømme personer rett til å ha omsorg for dyr.

Loven i fulltekst kan leses her:
http://www.lovdata.no/all/hl-20090619-097.html

« tilbake