Grannegjerdelova angir når det kreves gjerde, hvordan kostnadene skal fordeles og hvordan gjerder skal utformes. Med andre ord regulerer loven når det er rett og plikt til å holde gjerde mellom naboeiendommer. Det kan i utgangspunktet fritt avtales hvilken gjerdeordning som skal gjelde og hvor gjerdet skal gå, hvem som skal vedlikeholde og hvordan de medfølgende kostnader skal fordeles.

Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om grannegjerde [grannegjerdelova]

« tilbake