Bestemmelsene i loven her gjelder jernbanens erstatningsansvar ved personskade og skade på reisegods m.v. Her finnes reglene som kan ilegge ansvar for skader som følge av jernbanedrift.

Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven)

« tilbake