Denne loven har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann.

Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

« tilbake