Loven i fulltekst kan leses her:
Lov om vassdragene [vassdragsloven]

« tilbake