Dersom grunn eller rettigheter kreves avstått på grunn av vassdragsregulering, skal dette erstattes. Det kan også stevnes til ekspropriasjonsskjønn.

Loven i fulltekst kan leses her:Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven)

« tilbake